NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Pawonków ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w gminie Pawonków w 2019 roku.

Termin składania wniosków trwa od 11 lutego do 11 marca

Dofinansowaniem zostaną objęte koszty związane z:

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w którym koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
  2.  usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach w którym koszty kwalifikowane obejmują: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawonków oraz na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.pawonkow.pl/artykuly/99

Zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się tematem.

 

Dodaj komentarz