Realizacja projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zrealizowało projekt pt: Wzmocnienie potencjału organizacji poprzez zakup nagłośnienia i namiotu plenerowego. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017: rozwój młodych organizacji pozarządowych.  Operatorami konkursu byli: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny „Ramża” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 217_I/2017 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a ww. podmiotami.

Nasze Stowarzyszenie w ramach projektu zakupiło:

– zestaw nagłośnienia: 2 kolumny aktywne, mikser, zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych, statywy, niezbędne okablowanie w kwocie 3200 zł

– namiot imprezowy 5×8 w kwocie 1900 zł

– zestawy 10 krzeseł składanych w kwocie 250 zł

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5350 zł

Kwota dotacji wyniosła: 5000 zł

Wkład własny Stowarzyszenia: 350 zł co stanowiło 7% wartości projektu

Zakupiony sprzęt przyczynił się do zwiększenia niezależności organizacji podczas podejmowanych działań.  Dzięki zakupionemu sprzętowi zrealizujemy w przyszłości wiele inicjatyw skierowanych do mieszkańców.

21104307_2023912870967545_1106052270_o

dav

dav

dav

Dodaj komentarz