Rozpoczęcie prac związanych z projektem

Rozpoczęły się prace związane z projektem, jaki realizujemy celem budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Kośmidrach i Koszwicach. Projekt realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem z Koszwic. Na zadanie pozyskaliśmy ponad 157 tys. zł. Obecnie zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej w Koszwicach. W ramach projektu powstanie m.in. siłownia zewnętrzna w Kośmidrach i Koszwicach, altana turystyczna w Kośmidrach, wiata w Koszwicach i zadaszone domki, tablice informacyjne oraz oświetlenie solarne obiektów w Kośmidrach i Koszwicach, a ponadto ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Rozbudowany znacząco zostanie także plac zabaw przy przedszkolu w Kośmidrach. Dzieci zyskają wiele nowych i bezpiecznych urządzeń. Jutro (tj. 9 marca) o godzinie 10 zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w pracach przygotowania terenu przy przedszkolu pod inwestycję. Wkład pracy własnej został ujęty w projekcie i jest niezbędny w celu realizacji zadania. Przed nami sporo pracy, liczymy na Państwa pomoc.